Zašto Vam je potrebno putno osiguranje za bezbrižan odmor

U slučaju bolesti ili povrede na putu, veoma je važno da imate brzu i efikasnu pomoć. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja Kompanije „Dunav osiguranje“ obezbediće Vam adekvatnu zaštitu u nepredviđenim situacijama i omogućiti da se za vreme putovanja u potpunosti opustite. Kako su troškovi medicinske asistencije u inostranstvu veoma visoki, polisa putnog osiguranja predstavlja najsigurniji način da zaštitite sebe i Vaše najbliže od nepredviđenih troškova lečenja, kao i da obezbedite adekvatnu negu u profesionalnoj medicinskoj ustanovi.

Prednosti kupovine putnog zdravstvenog osiguranja


  • Brza asistencija i pomoć pri organizaciji lečenja jednostavnim pozivom na telefon +381 11 3636 999, gde ćete od predstavnika kontakt centra dobiti sve informacije o neophodnoj pomoći;
  • Usluge medicinske asistencije predstavnika kontakt centra dostupne su na srpskom jeziku 24 časa dnevno, 365 dana u godini;
  • Mogućnost ugovaranja individualnog i porodičnog osiguranja (roditelji i deca do navršenih 19 godina);
  • Naknadu troškova koji su manji od 50 evra osiguranik pokriva sam, ali mu se nakon povratka, na osnovu priložene originalne medicinske dokumentacije isti refundiraju u celosti. U slučaju da osiguranik nije u mogućnosti, iz bilo kod razloga, da sam plati troškove ambulantnog lečenja i troškove kupovine lekova ukupno do 50 evra, ovu obavezu umesto njega, ukoliko je to u skladu sa osiguravajućim pokrićem, izvršiće kontakt centar, odnosno osiguravač;
  • Za sve troškove preko 50 evra neophodno je pozivanje kontakt centra, koji pribavlja saglasnost Kompanije i vrši direktno plaćanje na račun Zdravstvene ustanove.