Postupak u slučaju nastanka štetnog događaja

Šta da radite ukoliko Vam je iznenada potrebna lekarska pomoć?

Ukoliko Vam je u toku boravka u inostranstvu neophodna lekarska pomoć zbog iznenadne bolesti ili nezgode, Kompanija „Dunav osiguranje“ u saradnji sa prestižnom asistentskom kućom pruža Vam usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u celom svetu .

Kako biste obezbedili brzu i efikasnu pomoć, sve informacije možete da dobijete na srpskom jeziku 24 časa dnevno, 365 dana u godini, na telefon +381 11 3636 999 .

Sledite pažljivo sva uputstva koja budete dobili od predstavnika kontakt centra i osiguravača, kako bi pomoć bila brza i efikasna.

Napomena : Svaki trošak do 50 evra plaćate sami, a isti će Vam biti refundirani po povratku u zemlju na osnovu podnete originalne medicinske dokumentacije o izvršenom lečenju. Ukoliko niste u mogućnosti, iz bilo kog razloga, da sami platite troškove ambulantnog lečenja i troškove kupovine lekova ukupno do 50 evra, ovu obavezu umesto Vas, ukoliko je to u skladu sa osiguravajućim pokrićem, izvršiće kontakt centar, odnosno osiguravač.

Za sve troškove lečenja preko tog iznosa, neophodno je pozivanje kontakt centra, koji pribavlja saglasnost Kompanije i vrši direktno plaćanje na račun Zdravstvene ustanove.

Gde se može kupiti polisa:

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja može da se kupi:

  • Online
  • U poslovnicama Kompanije „Dunav osiguranje“ širom zemlje
  • Partnerskim turističkim agencijama

Za sve nedoumice i dodatna pitanja, obratite nam se besplatnim pozivom na Dunav kontakt centar – 0800 386 286 .