Najčešća pitanja i odgovori o PZO

U koju god zemlju da putujete zbog odmora ili posla, važno je da se osećate sigurno. Putovanje je divan doživljaj koji, u slučaju bolesti ili povrede, začas može da se pretvori u ružnu uspomenu. Iz tog razloga, ukoliko planirate na vreme, polisa putničkog zdravstvenog osiguranja Kompanije “Dunav osiguranje” može da Vam obezbedi neophodnu sigurnost i zaštitu od nepredviđenih situacija.